Groep 3

Algemeen

De kinderen zitten in een combinatiegroep 3/4 en krijgen op maandag, dinsdag en vrijdagochtend les van juf Lita. Op woensdag en donderdag krijgen zij les van juf Ina Molenkamp. Groep 4 gaat op vrijdagmiddag naar juf Aldi Bouwmeester. 

Het leren in groep 3

De vakken taal, lezen, rekenen en schrijven staan centraal in groep 3. Deze vakken komen dagelijks aan de orde. De basisvaardigheden worden op verschillende manieren aangeboden; aan de groep als geheel, in kleine groepjes en in verschillende hoeken door middel van het kiesbord. 

Vanaf januari wordt er aan tutorlezen gedaan. De kinderen krijgen een leerling uit groep 7 of 8 toegewezen en samen wordt er uit boeken gelezen. 

Schrijven

We gebruiken voor het schrijfonderwijs de methode Pennenstreken. Deze methode sluit aan bij Veilig leren lezen. De kinderen leren de letter schrijven die ze in de leesles hebben geleerd. De schrijfletters worden eerst als losse letters aangeboden. Pas wanneer de kinderen de schrijfletters als losse letters hebben geleerd, komen geleidelijk de verbindingen tussen de letters aan de orde. 

Overige vakken

 • Wereldoriëntatie
 • Verkeer
 • Handvaardigheid en tekenen
 • Muziek, dans en drama
 • Bewegingsonderwijs
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling

Daarnaast zijn er een aantal thema's die jaarlijks terugkomen, zoals: de kinderboekenweek en excursies. 

Toetsen

De ontwikkeling van de kinderen wordt o.a. gevolgd door het afnemen van methodegebonden toetsen en Cito-toetsen. We nemen in januari en juni de volgende Cito-toetsen af.

 • Drie minuten toets (leestoets)
 • AVI (leestoets)
 • Rekenen en wiskunde
 • Spelling 
 • Woordenschat
 • Luisteren

SOOOG COURANT

Gepubliceerd door: SOOOG
SOOOG vindt goede communicatie heel belangrijk. Ieder jaar schrijft het bestuur van SOOOG een bestuursverslag. Het bestuur legt met het bestuursverslag verantwoording af. Deze krant is een publieksversie van het bestuursverslag. Alle belangrijke informatie staat erin, op een prettige manier verteld.
 

Groninger coalitie voor gezonde en kansrijke generatie

Gepubliceerd door: SOOOG
Een 11 tal organisaties, waaronder Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen, heeft de handen ineen geslagen om, via een grootschalige en langdurige aanpak, kinderen gelijke kansen te geven, gezond te laten opgroeien en meer perspectief te bieden op een kansrijke toekomst. Het betreft een plan voor een periode van 20 jaar, een generatie lang investeren in de toekomst van Groningen!
 

Mijn School

Gepubliceerd door: De Eexterbasisschool
De link naar Mijn School is:https://11hf00.mijnschool.nl/mijnschool/index.html
 

 Eexterbasisschool

Clusterdirecteur: Mevr. Pieky Jansen

Schoolcoördinator: Mevr. Ina Gils

Anemoonstraat 1
9679 EL Scheemda

0597 - 592917

eexterbasisschool@sooog.nl