Groep 3

Algemeen

De kinderen zitten in een combinatiegroep 3/4 en krijgen op maandag, dinsdag en vrijdagochtend les van juf Lita. Op woensdag en donderdag krijgen zij les van juf Ina Molenkamp. Groep 4 gaat op vrijdagmiddag naar juf Aldi Bouwmeester. 

Het leren in groep 3

De vakken taal, lezen, rekenen en schrijven staan centraal in groep 3. Deze vakken komen dagelijks aan de orde. De basisvaardigheden worden op verschillende manieren aangeboden; aan de groep als geheel, in kleine groepjes en in verschillende hoeken door middel van het kiesbord. 

Vanaf januari wordt er aan tutorlezen gedaan. De kinderen krijgen een leerling uit groep 7 of 8 toegewezen en samen wordt er uit boeken gelezen. 

Schrijven

We gebruiken voor het schrijfonderwijs de methode Pennenstreken. Deze methode sluit aan bij Veilig leren lezen. De kinderen leren de letter schrijven die ze in de leesles hebben geleerd. De schrijfletters worden eerst als losse letters aangeboden. Pas wanneer de kinderen de schrijfletters als losse letters hebben geleerd, komen geleidelijk de verbindingen tussen de letters aan de orde. 

Overige vakken

 • Wereldoriëntatie
 • Verkeer
 • Handvaardigheid en tekenen
 • Muziek, dans en drama
 • Bewegingsonderwijs
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling

Daarnaast zijn er een aantal thema's die jaarlijks terugkomen, zoals: de kinderboekenweek en excursies. 

Toetsen

De ontwikkeling van de kinderen wordt o.a. gevolgd door het afnemen van methodegebonden toetsen en Cito-toetsen. We nemen in januari en juni de volgende Cito-toetsen af.

 • Drie minuten toets (leestoets)
 • AVI (leestoets)
 • Rekenen en wiskunde
 • Spelling 
 • Woordenschat
 • Luisteren

Groep 7/8 krijgt les van Lycurgus!

Gepubliceerd door: De Eexterbasisschool
Woensdag 11 april hebben de leerlingen les gekregen van een aantal volleyballers van Lycurgus. De workshops werden gegeven door Wytze Kooista, Stijn Held, Frits van Gestelen, Steven Ottevanger, Geoffrey van Gent en Niels de Vries. De leerlingen hebben geoefend met duiken, smashen, opslaan, gooien, vangen en nog veel meer. Het was een hele leuke ochtend!
 

Vakantierooster 2019-2020

Gepubliceerd door: De Eexterbasisschool
 

Nieuwbrief april 2019

Gepubliceerd door: De Eexterbasisschool
 
 

 Eexterbasisschool

Clusterdirecteur: Mevr. Pieky Jansen

Schoolcoördinator: Mevr. Ina Gils

Anemoonstraat 1
9679 EL Scheemda

0597 - 592917

eexterbasisschool@sooog.nl