Groep 4

Algemeen 

Groep 4 zit dit schooljaar in de combinatiegroep 3/4 en 4/5. Groep 3/4 krijgt op maandag, dinsdag en vrijdag les van juf Lita en op dinsdag en woensdag van juf Ina. Groep 4/5 krijgt op maandag les van juf Marlou en op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag les van juf Aldi.

Het leren in groep 4

In groep 4 wordt veel aandacht besteed aan de basisvaardigheden taal, spelling, lezen, schrijven en rekenen. 

Overige vakken

 • Verkeer
 • Wereldoriëntatie
 • Handvaardigheid en tekenen 
 • Muziek, dans en drama
 • Bewegingsonderwijs
 • Sociaal-emotionele vorming

Daarnaast zijn er een aantal thema's die jaarlijks terugkomen, zoals: de kinderboekenweek en excursies.

Toetsen

De ontwikkeling van de kinderen wordt o.a. gevolgd door het afnemen van methodegebonden toetsen en Cito-toetsen. We nemen in januari en juni de volgende Cito-toetsen af.

 • Drie minuten toets (leestoets)
 • AVI (leestoets)
 • Rekenen en wiskunde
 • Begrijpend lezen
 • Spelling 
 • Woordenschat

 

SOOOG COURANT

Gepubliceerd door: SOOOG
SOOOG vindt goede communicatie heel belangrijk. Ieder jaar schrijft het bestuur van SOOOG een bestuursverslag. Het bestuur legt met het bestuursverslag verantwoording af. Deze krant is een publieksversie van het bestuursverslag. Alle belangrijke informatie staat erin, op een prettige manier verteld.
 

Groninger coalitie voor gezonde en kansrijke generatie

Gepubliceerd door: SOOOG
Een 11 tal organisaties, waaronder Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen, heeft de handen ineen geslagen om, via een grootschalige en langdurige aanpak, kinderen gelijke kansen te geven, gezond te laten opgroeien en meer perspectief te bieden op een kansrijke toekomst. Het betreft een plan voor een periode van 20 jaar, een generatie lang investeren in de toekomst van Groningen!
 

Mijn School

Gepubliceerd door: De Eexterbasisschool
De link naar Mijn School is:https://11hf00.mijnschool.nl/mijnschool/index.html
 

 Eexterbasisschool

Clusterdirecteur: Mevr. Pieky Jansen

Schoolcoördinator: Mevr. Ina Gils

Anemoonstraat 1
9679 EL Scheemda

0597 - 592917

eexterbasisschool@sooog.nl