Groep 5

Algemeen

Groep 5 zit dit schooljaar in een combinatiegroep 4/5. De kinderen krijgen op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag les van juf Aldi. Op maandag krijgen ze les van juf Marlou.

Het leren in groep 5

Er wordt voortgegaan op hetgeen in groep 4 door de kinderen is geleerd. Het dagelijks programma in de klas is:

  • Elke dag taal en/of spelling
  • Rekenen 
  • Lezen

Verspreid door de week krijgen ze Schrijven, Wereldoriëntatie, Sociaal emotionele ontwikkeling . Verder krijgen zij twee keer in de week gymnastiek, 1 keer per week van de eigen leerkracht en 1 keer per week van een vakleerkracht, Alies Visser. Gymschoenen en gymkleding zijn verplicht.

Spreekbeurt

Elk kind houdt een spreekbeurt over een zelfgekozen onderwerp (in overleg met de juf). Voor de voorbereiding van de spreekbeurt krijgt het kind een lijst mee, waar de punten op staan die aan bod moeten komen. 

Sinterklaas

In groep 5 gaan de kinderen voor het eerst lootjes trekken. Wilt u uw kind hier tijdig op voorbereiden?

Toetsen

De ontwikkeling van de kinderen wordt o.a. gevolgd door het afnemen van methodegebonden toetsen en Cito-toetsen. We nemen in januari en juni de volgende Cito-toetsen af.

  • Drie minuten toets (leestoets)
  • AVI (leestoets)
  • Rekenen en wiskunde
  • Begrijpend lezen
  • Spelling 
  • Woordenschat
  • Studievaardigheden (alleen in juni)

SOOOG COURANT

Gepubliceerd door: SOOOG
SOOOG vindt goede communicatie heel belangrijk. Ieder jaar schrijft het bestuur van SOOOG een bestuursverslag. Het bestuur legt met het bestuursverslag verantwoording af. Deze krant is een publieksversie van het bestuursverslag. Alle belangrijke informatie staat erin, op een prettige manier verteld.
 

Groninger coalitie voor gezonde en kansrijke generatie

Gepubliceerd door: SOOOG
Een 11 tal organisaties, waaronder Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen, heeft de handen ineen geslagen om, via een grootschalige en langdurige aanpak, kinderen gelijke kansen te geven, gezond te laten opgroeien en meer perspectief te bieden op een kansrijke toekomst. Het betreft een plan voor een periode van 20 jaar, een generatie lang investeren in de toekomst van Groningen!
 

Mijn School

Gepubliceerd door: De Eexterbasisschool
De link naar Mijn School is:https://11hf00.mijnschool.nl/mijnschool/index.html
 

 Eexterbasisschool

Clusterdirecteur: Mevr. Pieky Jansen

Schoolcoördinator: Mevr. Ina Gils

Anemoonstraat 1
9679 EL Scheemda

0597 - 592917

eexterbasisschool@sooog.nl