Groep 5

Algemeen

Groep 5 zit dit schooljaar in een combinatiegroep 4/5. De kinderen krijgen op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag les van juf Aldi. Op maandag krijgen ze les van juf Marlou.

Het leren in groep 5

Er wordt voortgegaan op hetgeen in groep 4 door de kinderen is geleerd. Het dagelijks programma in de klas is:

  • Elke dag taal en/of spelling
  • Rekenen 
  • Lezen

Verspreid door de week krijgen ze Schrijven, Wereldoriëntatie, Sociaal emotionele ontwikkeling . Verder krijgen zij twee keer in de week gymnastiek, 1 keer per week van de eigen leerkracht en 1 keer per week van een vakleerkracht, Alies Visser. Gymschoenen en gymkleding zijn verplicht.

Spreekbeurt

Elk kind houdt een spreekbeurt over een zelfgekozen onderwerp (in overleg met de juf). Voor de voorbereiding van de spreekbeurt krijgt het kind een lijst mee, waar de punten op staan die aan bod moeten komen. 

Sinterklaas

In groep 5 gaan de kinderen voor het eerst lootjes trekken. Wilt u uw kind hier tijdig op voorbereiden?

Toetsen

De ontwikkeling van de kinderen wordt o.a. gevolgd door het afnemen van methodegebonden toetsen en Cito-toetsen. We nemen in januari en juni de volgende Cito-toetsen af.

  • Drie minuten toets (leestoets)
  • AVI (leestoets)
  • Rekenen en wiskunde
  • Begrijpend lezen
  • Spelling 
  • Woordenschat
  • Studievaardigheden (alleen in juni)

Groep 7/8 krijgt les van Lycurgus!

Gepubliceerd door: De Eexterbasisschool
Woensdag 11 april hebben de leerlingen les gekregen van een aantal volleyballers van Lycurgus. De workshops werden gegeven door Wytze Kooista, Stijn Held, Frits van Gestelen, Steven Ottevanger, Geoffrey van Gent en Niels de Vries. De leerlingen hebben geoefend met duiken, smashen, opslaan, gooien, vangen en nog veel meer. Het was een hele leuke ochtend!
 

Vakantierooster 2019-2020

Gepubliceerd door: De Eexterbasisschool
 

Nieuwbrief april 2019

Gepubliceerd door: De Eexterbasisschool
 
 

 Eexterbasisschool

Clusterdirecteur: Mevr. Pieky Jansen

Schoolcoördinator: Mevr. Ina Gils

Anemoonstraat 1
9679 EL Scheemda

0597 - 592917

eexterbasisschool@sooog.nl