Groep 6

Algemeen

Groep 6 zit dit schooljaar in een combinatiegroep 6/7. De kinderen krijgen op maandag, dinsdag en woensdag les van juf Monique en op donderdag en vrijdag van juf Marlou.

Het leren in groep 6

Er wordt voortgegaan op hetgeen in groep 5 door de kinderen is geleerd. Het dagelijks programma in de klas is:

's Morgens:

 • Taal 
 • Rekenen 
 • Spelling
 • Begrijpend lezen
 • Technisch ezen

's Middags:

 • Wereldoriëntatie
 • Verkeer 
 • Sociale- emotionele competenties

Wij werken volgens het IGDI-model en daarbij is er aandacht voor zowel niveau- als tempoverschillen. Er zijn voldoende aanvullende opdrachten die de snellere leerlingen kunnen maken/doen. Ook bieden wij opdrachten waardoor de leerlingen uitgedaagd worden. Leerlingen die extra uitleg of oefening nodig hebben krijgen die aan de instructietafel.Hier kan de leerkracht samen met een groepje kinderen de leerstof nog eens doornemen, op een andere manier aanbieden of extra hulpmateriaal gebruiken. 

Natuurlijk is er ook tijd voor het ontwikkelen van andere kwaliteiten. De kinderen krijgen twee keer per week les in gymnastiek en op vrijdagmiddag worden de creatieve talenten aangeboord tijdens tekenen of handvaardigheid. Er is aandacht voor sociaal-emotionele vorming. Hierbij komen onder andere normen en waarden, gevoelens een weerbaarheid aan bod. Soms zijn het praatlessen, maar vaak worden deze lessen in spelvorm aangeboden. Kortom, leuk en leerzaam.

Toetsen worden op het bord geschreven en kunnen worden overgenomen op de kopieën die geleerd moeten worden of in een agenda. We proberen er voor te zorgen dat de kinderen niet meerdere toetsen in 1 week hoeven te leren. Ook geven we geen toetsen op voor de maandag na een vakantie. 

We leren de kinderen rustig en gestructureerd te werken en zorg te dragen voor hun gemaakte werk. Het werk ziet er dus netjes en verzorgd uit, de kinderen controleren of alles gemaakt is en kijken het werk zelf na (dit wordt altijd gecontroleerd door de leerkracht). Zaakvakken worden meestal gezamenlijk met de hele groep nagekeken.

Toetsen

De ontwikkeling van de kinderen wordt o.a. gevolgd door het afnemen van methodegebonden toetsen en Cito-toetsen. We nemen in januari en juni de volgende Cito-toetsen af.

 • Drie minuten toets (leestoets)
 • AVI (leestoets)
 • Rekenen en wiskunde
 • Begrijpend lezen
 • Spelling 
 • Woordenschat
 • Studievaardigheden (alleen in juni)

Groep 7/8 krijgt les van Lycurgus!

Gepubliceerd door: De Eexterbasisschool
Woensdag 11 april hebben de leerlingen les gekregen van een aantal volleyballers van Lycurgus. De workshops werden gegeven door Wytze Kooista, Stijn Held, Frits van Gestelen, Steven Ottevanger, Geoffrey van Gent en Niels de Vries. De leerlingen hebben geoefend met duiken, smashen, opslaan, gooien, vangen en nog veel meer. Het was een hele leuke ochtend!
 

Vakantierooster 2019-2020

Gepubliceerd door: De Eexterbasisschool
 

Nieuwbrief april 2019

Gepubliceerd door: De Eexterbasisschool
 
 

 Eexterbasisschool

Clusterdirecteur: Mevr. Pieky Jansen

Schoolcoördinator: Mevr. Ina Gils

Anemoonstraat 1
9679 EL Scheemda

0597 - 592917

eexterbasisschool@sooog.nl