Groep 8

Algemeen

De kinderen van groep 8 krijgen op maandag, dinsdag en woensdag les van juf Mirella en op donderdag en vrijdag van juf Ina. 

Het leren in groep 8

Gedurende de week worden de volgende vakken dagelijks aangeboden: lezen, rekenen, taal en spelling. Daarnaast staat begrijpend lezen een aantal keren per week op het programma. Wereldoriëntatie wordt één keer per week aangeboden, evenals verkeer. Wij werken volgens het IGDI-model en daarbij is er aandacht voor zowel niveau- als tempoverschillen. Er zijn voldoende aanvullende opdrachten die de snellere leerlingen kunnen maken/doen. Ook bieden wij opdrachten waardoor leerlingen uitgedaagd worden. Leerlingen die extra uitleg of oefening nodig hebben krijgen die aan de instructietafel.

De agenda wordt dit jaar in de klas gebruikt, om het plannen van de leerlingen te stimuleren. Ook hebben ouders zo meer inzicht in het huiswerk en de toetsen van hun kind. 

Eind januari worden de citotoetsen voor de vakken rekenen, spelling, begrijpend lezen en studievaardigheden afgenomen. Samen met de uitkomsten van alle Cito's die in groep 6 en 7 zijn afgenomen, vormen die de basis voor het uitbrengen van het schooladvies. Uiteraard worden daarbij ook andere factoren meegewogen, zoals werkhouding en motivatie. 

Natuurlijk is het belangrijk dat daarnaast andere kwaliteiten worden ontwikkeld. De kinderen krijgen twee keer per week les in gymnastiek en op vrijdagmiddag worden de creatieve talenten aangeboord tijdens tekenen of handvaardigheid. Op donderdagmiddag is er aandacht voor sociaal-emotionele vorming. Het vergroten van weerbaarheid is een belangrijk onderdeel met het oog op het voortgezet onderwijs. Ook wordt aandacht besteed aan het omgaan met sociale media; de do's en de dont's. 

Kennismaken met en voorbereiden op het voortgezet onderwijs staat in de tweede helft van het schooljaar op het programma. Maar voor het zover is wordt er een leuke avond georganiseerd. We streven ernaar om de kinderen zelfbewust, met zelfvertrouwen en een tas vol bagage de volgende stap te laten maken. 

SOOOG COURANT

Gepubliceerd door: SOOOG
SOOOG vindt goede communicatie heel belangrijk. Ieder jaar schrijft het bestuur van SOOOG een bestuursverslag. Het bestuur legt met het bestuursverslag verantwoording af. Deze krant is een publieksversie van het bestuursverslag. Alle belangrijke informatie staat erin, op een prettige manier verteld.
 

Groninger coalitie voor gezonde en kansrijke generatie

Gepubliceerd door: SOOOG
Een 11 tal organisaties, waaronder Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen, heeft de handen ineen geslagen om, via een grootschalige en langdurige aanpak, kinderen gelijke kansen te geven, gezond te laten opgroeien en meer perspectief te bieden op een kansrijke toekomst. Het betreft een plan voor een periode van 20 jaar, een generatie lang investeren in de toekomst van Groningen!
 

Mijn School

Gepubliceerd door: De Eexterbasisschool
De link naar Mijn School is:https://11hf00.mijnschool.nl/mijnschool/index.html
 

 Eexterbasisschool

Clusterdirecteur: Mevr. Pieky Jansen

Schoolcoördinator: Mevr. Ina Gils

Anemoonstraat 1
9679 EL Scheemda

0597 - 592917

eexterbasisschool@sooog.nl