Levelwerk

Plusgroep 

 

Op de Eexterbasisschool bieden we alle leerlingen gelijke kansen door ongelijk onderwijs. Kinderen ontwikkelen zich niet allemaal op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. Op onze school houden we daar zoveel mogelijk rekening mee door oog te hebben voor verschillen. Wij zoeken daarbij de balans tussen uitdaging en het opdoen van succeservaringen door grenzen te verleggen, door te zetten en te leren omgaan met weerstand. Motivatie is hierbij de motor tot (uitzonderlijke) prestatie! 

De leerlingen die behoefte hebben aan extra uitdaging krijgen op woensdagochtend in kleine groepjes uitdagende opdrachten in een rijke leeromgeving waar ze dan en door de week aan kunnen werken. Er wordt daarbij rekening gehouden met de specifieke leerbehoeftes van deze leerlingen. Naast een sterk ontwikkelingspotentieel beschikken deze leerlingen over creërend denkvermogen en een sterke gedrevenheid. Het is niet vanzelfsprekend dat dit tot uiting komt, hiervoor is een stimulerende leeromgeving nodig, We bieden cognitieve uitdagingen, waarbij versnelling en kwalitatieve verrijking belangrijke instrumenten zijn. Daarnaast wordt ingezet op het ontwikkelen van metacognitieve vaardigheden en leer- en denkstrategieën binnen een positief ingestelde en begrijpende omgeving, waarin sociale contacten worden gestimuleerd en die gelegenheid biedt om samen te leren en ervaringen te delen. De leerlingen worden persoonlijk ondersteund door een specialist meer- en hoogbegaafdheid die oog heeft voor de basis- en leerbehoeften van deze leerlingen. 

 

 Eexterbasisschool

Clusterdirecteur: Mevr. Pieky Jansen

Schoolcoördinator: Mevr. Ina Gils

Anemoonstraat 1
9679 EL Scheemda

0597 - 592917

eexterbasisschool@sooog.nl